Ismertető

A műszaki és Természettudományi Egyesületek szövetsége (MTESZ) 42 országos szakmai-tudományos egyesület önkéntes társulása 1948-ban alakult. Kiemelkedően közhasznú társadalmi és érdekképviseleti szervezet, mely egyesületein, országos és területi szervezetein keresztül széles körű tudományos, továbbképző tevékenységet folytat.

A fővárosban, megyeszékhelyeken és más városokban 26 Tudomány és Technika Háza működik, amelyek országos hálózatként az érintett térségben segítik az egyesületek munkáját, az önkormányzatok tevékenységét. Jelentős szolgáltatást nyújtanak - különösen a közművelődés, az informatikai és energiahatékonysági programjaik révén - a helyi lakosságnak.

A MTESZ Csongrád Megyei Szervezet tevékenységének fő céljai:
Aktív hozzájárulás a tudásalapú gazdaság fejlesztéséhez

 • technológiák diffúziójának elősegítése az egyesületek bevonásával (pályázatok, ipari parkok)
 • közreműködés a technológiaorientált regionális innovációs stratégia kidolgozásában (technológiai transzfer és szakértői feladatok ellátása)
 • az EU-csatlakozással járó szakmai oktatások szervezése

A szegedi Tudomány és Technika Ház rendszer egyesületi és üzleti célú hasznosításának biztosítása

 • egyesületi és egyesületen kívüli partner szervezetek rendezvényeinek, konferenciáinak szervezése konferencia- és klubterem biztosítással
 • műszaki, tudományos szakkiállítások szervezése, rendezése

Oktatás
A MTESZ tevékenysége kiterjed a technika, a természettudományok és a gazdaság egész területére.
Jelentős részt vállal az iskolán kívüli szakmai képzésben, a technikai és technológiai fejlődés legújabb eredményeinek megismertetésében, pályázati felügyelőszolgálatot működtet.
Szervezetünk 35 szakmára vonatkozóan folytathat képzést.

Tanfolyamainkon az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések megszerzésére nyílik lehetőség. OKJ-s képzést, tréninget, továbbképzést, egyetemi - főiskolai előkészítőket és konferenciák szervezését vállaljuk cégek és egyéni megrendelők igénye szerint. A hallgatók államilag elismert bizonyítványt, illetve tanusítványt kapnak. A képzéseket részben munkaidőben, ill. azon kívül is megszervezzük, munkáltatói igény szerint a cég telephelyén is. Az Európai Unióhoz való csatlakozás a szakképzések területén is változást eredményez (új tanfolyamok: középfokú iparjogvédelmi tanfolyam, felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam).

Regionális energiatakarékossági és Innovációs Centrum
A MTESZ jelentős részt kíván vállalni az energiatakarékosság társadalmi elismertetésében. Szegeden 1997.december 1-én nyílt meg a Regionális Energiatakarékossági és Innovációs Centrum, állandó kiállítással (minden nap 8.00 - 18.00-ig tart nyitva) és rendszeres szaktanácsadással (hétfőn és szerdán 15.30-18.00-ig építész tanácsadás, kedden energiatakarékossági tanácsadás).
Céljaink:

 • energiatakarékos életvitel kialakításának elősegítése (fogyasztói szokások átalakítása),
 • az energiatakarékosság fontosságának társadalmi elismertetése,
 • tudatos környezetvédelmi szemlélet kialakítása,
 • a lakosság, intézmények, vállalkozók ingyenes tanácsadás útján történő segítése,
 • energiahatékonysági hitelpályázatok megírásában segítségnyújtás,
 • az új energiafelhasználási technológiák, megújuló energiák feltérképezése, bemutatása,
 • együttműködés az energiaszolgáltatókkal, önkormányzatokkal.
 • előadások, rendezvények, szakmai napok szervezése az említett témakörökben.

Iparjogvédelmi Információs Szolgálat
A gazdaság és az alkotó emberek szolgálatában az EU-hoz való kapcsolódásunk időszakában feltétlenül erősíteni szükséges a szellemi tulajdon védelmét. Ezt kívánja szolgálni a regionális iparjogédelmi szolgálat a Magyar Szabadalmi Hivatal támogatásával. A szolgálat keretében különböző rendezvények és kerekasztal beszélgetések szervezésével tájékoztatást kívánunk nyújtani az alkotók és felhasználók részére a lehetséges előnyökről és tájékoztatás híján a lehetséges buktatókról és az eljárások rendjéről. Heti rendszerességel (kedd 9.00-13.00) működtetjük iparjogvédelmi tanácsadásunkat, ahol iparjogvédelmi szakértő segíti az érdeklődőket.